Strawność ziarna kukurydzy jako kluczowy czynnik do wykorzystania pełnego potencjału energetycznego

Wartość pokarmowa ziarna kukurydzy

 • 1,22 JPM,
 • 97 BTJE,
 • 74 BTJN,
 • 54 BTJP,
 • Około 70% skrobi,5 % tłuszczu, 2,5% włókna.

Czyli ziarno kukurydzy jest zdecydowanie komponentem energetycznym, które zawiera mało włókna. Wydaje się być doskonałym donorem energii dla bydła.

Najbardziej efektywne w pierwszym okresie laktacji

 • Deficyt energetyczny
 • Najbardziej „zagęszczone” energetycznie ziarno zbóż
 • Niski potencjał rozkładu w żwaczu – zapobiega kwasicy
 • Wysoka produkcja glukozy
 • Chętnie pobierana, smakowita pasza
 • Najwyższy poziom BTJP

Przewaga kukurydzy nad innymi ziarnami zbóż

Kukurydza jest rośliną o fotosyntezie typu C4, w odróżnieniu od innych zbóż uprawianych w Polsce (C3)

Tempo rozkładu skrobi z różnych zbóż

Czy twoje zwierzęta wykorzystują w 100 % potencjał dawki pokarmowej?

Trochę ekonomii

 • Stado 100 krów
 • Wydalanie 60 gram ziarna w kg kału (dane z pierwszego sita)
 • Przy 40 kg to 2,4 kg ziarna w odchodach
 • 240 kg ziarna dziennie!!!
 • 8640 kg w ciągu roku przy dzisiejszych cenach to 6000 zł
 • Jakie są skutki zdrowotne?
 • Ile kosztuje obniżenie zdrowotności i płodności?

Ziarno kukurydzy suszyć czy kisić

 • Ekonomia jest tutaj najważniejsza…
 • Kiszone ziarno kukurydzy: lepsza strawność, lepsze wykorzystanie
 • Ale… Ryzyko kwasicy
 • 3 frakcje skrobi (CNCPS)
 • Suszenie ziarna – mniejsze straty, więcej ziarna dostępnego w jelicie, ryzyko zapalenia błony śluzowej jelita cienkiego

Wyniki produkcyjne: gnieść, czy mielić

Zależności genotypowe

 • Flint – suszymy i gnieciemy
 • Dent – śrutujemy i kisimy

Za: dr R. Mikuła; Szepietowo 2021

Rozdrobnienie ziarna kukurydzy

  Co możemy zrobić, aby poprawić wykorzystanie ziarna kukurydzy

  • Dobór odmian: flint czy dent?
  • Synchronizacja rozkładu związków azotowych i węglowodanów
  • Prawidłowe rozdrobnienie zakiszanego materiału
  • Prawidłowe mielenie – śrutowniki bijakowe, tarczowe; gniotowniki-odpowiednia szczelina, różnica w prędkości walców, prawidłowe ryflowanie
  • Odpowiedni czas kiszenia ziarna
  • Odpowiednia temperatura suszenia
  • Wykorzystanie odpowiednich dodatków paszowych: żywe kultury drożdży, substancje buforujące czy wreszcie enzymy poprawiające dostęp bakterii do skrobi

  Podsumowanie

  • Ziarno kukurydzy to doskonały komponent dawki pokarmowej
  • Ważne jest wiele czynników, które wpływają na strawność wprowadzanego do dawki ziarna kukurydzy:
   • Dobór odmian
   • Flint/Dent
   • Sposób konserwacji
   • Wybór technologii
   • Rozdrobnienie
  • Konsultacje z wykwalifikowaną firmą doradczą

  Michał Brzozowski, Specjalista ds. żywienia