AlgaMix

Dla wysokowydajnych krów mlecznych

Bufor Macrominerals Complex No Stress

Dla wysokowydajnych krów mlecznych

Bufor Trio

Dla wysokowydajnych krów mlecznych

Na skutek prowadzonych prac badawczych i ciągłego ulepszania naszych produktów składy na etykietach mogą się różnić od podanych na zdjęciu.