CJ Musli Plus

Dla cieląt od 7 dnia życia

CJ Premium

Dla cieląt i jagniąt od 4 tygodnia życia

Hydromagic +

Proszek do sporządzania roztworu nawadniającego dla cieląt

Magic Calf Control

Zmniejsza ryzyko zaburzeń trawienia u cieląt 

Magic Milk 20 Gold

Preparat mlekozastępczy dla cieląt

Magic Milk 50 Platinum

Preparat mlekozastępczy dla cieląt

Magic Milk Silver

Preparat mlekozastępczy dla cieląt

Torpeda

Dla jałówek

Torpeda Heifer

Dla cieląt i młodzieży hodowlanej

Na skutek prowadzonych prac badawczych i ciągłego ulepszania naszych produktów składy na etykietach mogą się różnić od podanych na zdjęciu.