CJ Musli Plus

Dla cieląt od 7 dnia życia

CJ Premium

Dla cieląt i jagniąt od 4 tygodnia życia

Torpeda

Dla jałówek

Torpeda Heifer

Dla cieląt i młodzieży hodowlanej

Na skutek prowadzonych prac badawczych i ciągłego ulepszania naszych produktów składy na etykietach mogą się różnić od podanych na zdjęciu.