NASZE PRODUKTY

PREMIKSY MINERALNO-WITAMINOWE

Torpeda heifer | Magia Agro - producent pasz dla krów

PRODUKTY DLA CIELĄT
I MŁODZIEŻY

PROBIOTYKI

DODATKI
SPECJALISTYCZNE

Na skutek prowadzonych prac badawczych i ciągłego ulepszania naszych produktów składy na etykietach mogą się różnić od podanych na zdjęciu.

Dostawcy naszych innowacji to największe i najbardziej nowoczesne firmy na świecie: DSM Nutritional Products, Zinpro, Alltech, Lallemand, Vetagro, Noack, Pancosma, Arm & Hammer