Mlekomax Active

Dla wysokowydajnych krów mlecznych

Rumen Active Sacc

Dla wysokowydajnych krów mlecznych

Yeast Duo

Dla wysokowydajnych krów mlecznych

Na skutek prowadzonych prac badawczych i ciągłego ulepszania naszych produktów składy na etykietach mogą się różnić od podanych na zdjęciu.