<

BUFORY

<

BUFORY

Bufor Macrominerals Complex No Stress

Dla wysokowydajnych krów mlecznych

  • zapewnia pełne pokrycie kluczowych makroelementów nawet w okresie stresu cieplnego
  • łagodzi negatywne skutki wywołane toksynami paszowymi
  • poprawia trawienie włókna i przemiany białkowo-azotowe w żwaczu
  • poprawia behawior pobrania paszy i wody
  • dostępny w dwóch wersjach: letni No Stress – niweluje negatywne skutki stresu cieplnego, na pozostały okres Jesień/Zima

Na skutek prowadzonych prac badawczych i ciągłego ulepszania naszych produktów składy na etykietach mogą się różnić od podanych na zdjęciu.