<

BUFORY

<

BUFORY

Bufor Trio

Dla wysokowydajnych krów mlecznych

  • jedyny bufor na rynku, złożony tylko z komponentów buforujących
  • nie zawiera żadnych wypełniaczy
  • połączenie kwaśnego węglanu sodu, alg morskich i tlenku magnezu zapewnia skuteczne zabezpieczenie wysokowydajnych krów przed kwasicą żwacza
  • doskonałe rozwiązania do systemów żywienia TMR

Na skutek prowadzonych prac badawczych i ciągłego ulepszania naszych produktów składy na etykietach mogą się różnić od podanych na zdjęciu.