<

PRODUKTY DLA CIELĄT I MŁODZIEŻY

<

PRODUKTY DLA CIELĄT I MŁODZIEŻY

Torpeda Heifer

Dla cieląt i młodzieży hodowlanej

  • witaminy, makroelementy i mikroelementy w formie chelatów Zinpro gwarantują najlepsze zaopatrzenie młodzieży w te składniki pokarmowe
  • mieszanka opracowana zgodnie z amerykańskimi zaleceniami

Na skutek prowadzonych prac badawczych i ciągłego ulepszania naszych produktów składy na etykietach mogą się różnić od podanych na zdjęciu.