<

PREMIKSY MINERALNO-WITAMINOWE

<

PREMIKSY MINERALNO-WITAMINOWE

Torpeda Karoten

Dla krów z problemami z rozrodem

  • źródło minerałów i beta karotenu
  • poprawia wskaźniki rozrodu
  • pozwala ograniczyć ciche ruje

Na skutek prowadzonych prac badawczych i ciągłego ulepszania naszych produktów składy na etykietach mogą się różnić od podanych na zdjęciu.