<

PREMIKSY MINERALNO-WITAMINOWE

<

PREMIKSY MINERALNO-WITAMINOWE

Torpeda Extra

Dla krów o wysokim i średnim potencjale produkcyjnym

  • wysoka zawartość witamin i mikroelementów z powodzeniem zaspokaja potrzeby produkcyjne krów mlecznych
  • przy odpowiednim zbilansowaniu dawki przez naszego doradcę żywieniowego, można ją przeznaczyć dla młodego, rosnącego bydła

Na skutek prowadzonych prac badawczych i ciągłego ulepszania naszych produktów składy na etykietach mogą się różnić od podanych na zdjęciu.