<

PROBIOTYKI

<

PROBIOTYKI

Rumen Active Sacc

Dla wysokowydajnych krów mlecznych

  • wspomaga prawidłową aktywność żwacza dzięki zawartości dwóch szczepów drożdżySaccharomyces cerevisiae MUCL 39885 500 x 10^9 CFU i Yea Sacc 5 x 10^9
  • stabilizuje odczyn pH żwacza przy diecie wysokoskrobiowej
  • sprzyja przemianie kwasu mlekowego w kwas propionowy, co zmniejsza ryzyko kwasicy
  • zmniejsza ilość tlenu toksycznego dla organizmów żwacza
  • zwiększa ilość lotnych kwasów tłuszczowych, pochodzących z rozkładu celulozy

Na skutek prowadzonych prac badawczych i ciągłego ulepszania naszych produktów składy na etykietach mogą się różnić od podanych na zdjęciu.