<

PROBIOTYKI

<

PROBIOTYKI

Mlekomax Active

Dla wysokowydajnych krów mlecznych

  • komórki drożdżowe Saccharomyces cerevisiae CNCMI-4407 (NCYC Sc47) 450×10^9 CFU aktywnie pochłaniają tlen, który trafia do żwacza
  • optymalizuje środowisko w żwaczu dla pozytywnych bakterii, rozkładających włókno
  • stymuluje mikroorganizmy do większego namnażania się w żwaczu
  • poprawia strawność włókna w dawce pokarmowej

Na skutek prowadzonych prac badawczych i ciągłego ulepszania naszych produktów składy na etykietach mogą się różnić od podanych na zdjęciu.