<

DODATKI SPECJALISTYCZNE

<

DODATKI SPECJALISTYCZNE

Fertil Fat Beta 200

Dla wysokowydajnych krów mlecznych

  • wzbogaca dawkę pokarmową w ogromne ilości energii bez nadmiernego użycia skrobi
  • podnosi wartość energetyczną paszy bez negatywnego wpływu na pracę żwacza
  • wpływa pozytwnie na pracę jajników
  • poprawia wskaźniki rozrodu

Na skutek prowadzonych prac badawczych i ciągłego ulepszania naszych produktów składy na etykietach mogą się różnić od podanych na zdjęciu.