<

PRODUKTY DLA CIELĄT I MŁODZIEŻY

<

PRODUKTY DLA CIELĄT I MŁODZIEŻY

CJ Premium

Dla cieląt i jagniąt od 4 tygodnia życia

  • mieszanka w formie drobnego granulatu z jęczmienia, śruty sojowej, kukurydzy, otrąb pszennych, preparatu mlekozastępczego i melasy
  • gwarantuje wysokie przyrosty
  • wspomaga prawidłowy rozwój żwacza i przedżołądków
  • stymuluje rozwój kosmków jelitowych
  • przyspiesza namnażanie pożytecznej mikroflory w całym przewodzie pokarmowym

Na skutek prowadzonych prac badawczych i ciągłego ulepszania naszych produktów składy na etykietach mogą się różnić od podanych na zdjęciu.