<

PRODUKTY DLA CIELĄT I MŁODZIEŻY

<

PRODUKTY DLA CIELĄT I MŁODZIEŻY

CJ Musli Plus

Dla cieląt od 7 dnia życia

  • całe i gniecione ziarna jęczmienia, pszenicy, kukurydzy, śruta sojowa, otręby pszenne, suszony burak i marchewka, natryskiwane melasą buraczaną
  • stanowi doskonałe uzupełnienie dla mleka i preparatu mlekozastępczego
  • gwarantuje szybki rozwój kosmków jelitowych
  • ma korzystny wpływ na rozwój przedżołądków i brodawek żwacza
  • sprzyja osiąganiu wysokich przyrostów dobowych
  • przyspiesza przejście na pasze stałe
  • zabezpiecza przed biegunkami i oczyszcza organizm

Na skutek prowadzonych prac badawczych i ciągłego ulepszania naszych produktów składy na etykietach mogą się różnić od podanych na zdjęciu.