<

BUFORY

<

BUFORY

AlgaMix

Dla wysokowydajnych krów mlecznych

  • utrzymuje odpowiedni odczyn pH żwacza
  • węglan sodu – działa bardzo szybko
  • tlenek magnezu – działa bardzo silnie, ale powoli
  • algi morskie – długotrwale oddziałują na środowisko żwacza i optymalizują jego pracę
  • szczególnie polecany jako komponent mieszanki treściwej w systemie PMR

Na skutek prowadzonych prac badawczych i ciągłego ulepszania naszych produktów składy na etykietach mogą się różnić od podanych na zdjęciu.